РОКАНДО ООД успешно защити проект по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на РОКАНДО ООД чрез оптимизация на работните процеси и разширяване на търговската дейност,  подобряване на пазарните позиции на фирмата, поддържане на положителния имидж на компанията сред клиентите и пряко ще доведе до разширяване на капацитета на предприятието.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, бързина, ефективност и цифровизация на всички бизнес процеси на РОКАНДО ООД.

Общата стойност на проекта е 20 000.00 лева, изцяло по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.


Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги. [Повече информация.]